Coklat

Stok Tersedia

Colatta White Compound 24 X 250 Gr

Rp 406.000

Stok Terbatas

Tulip Stick Batons 8 x 1.5 Kg

Rp 1.558.000

Stok Terbatas

Tulip Noir 2 x 2.5 Kg

Rp 659.500

Stok Tersedia

Tulip Master Bakers 4 x 5 Kg

Rp 788.500

Stok Habis

Tulip Easimelt Dark Hestia 4 x 2.5 Kg

Rp 1.239.000

Stok Tersedia

Tulip Chocolate Chip 10 Kg

Rp 413.000

Stok Tersedia

Tulip Cake Coating 12 x 1 Kg

Rp 524.500

Stok Habis

Tulip Burgundy 2 x 2.5 Kg

Rp 559.000

Stok Terbatas

Tulip Bordeaux 2 x 2.5 Kg

Rp 620.000

Stok Habis

Bensdorp Cocoa Powder 5 Kg

Rp 610.000

Stok Terbatas

Colatta Milk Compound 24 x 250 Gr

Rp 411.000

Stok Tersedia

Colatta Dark Compound 4 x 5 Kg

Rp 850.000

Stok Tersedia

Colatta Dark Compound 24 x 250 Gr

Rp 386.000

Stok Tersedia

Colatta Dark Compound 12 x 1 Kg

Rp 539.000

Stok Habis

Colatta Dark Coating 4 x 2 Kg

Rp 321.500

Stok Habis

Van Houten Cocoa Powder 100 x 45 Gr

Rp 1.055.000

Stok Tersedia

Colatta Chip 5 Kg

Rp 216.000

Stok Tersedia

Bensdorp Cocoa Powder 25 Kg

Rp 2.450.000

Stok Tersedia

Colatta Chips 24 X 150 Gr

Rp 241.000

Stok Habis

Bensdorp Cocoa Powder 4 x 5 Kg

Rp 2.350.000

Stok Tersedia

Tulip White Compound 12 x 1 Kg

Rp 756.000

Stok Tersedia

Colatta Milk Compound 4 x 5 Kg

Rp 907.000

Stok Tersedia

Colatta Milk Compound 12 x 1 Kg

Rp 560.000

Stok Habis

Lagie Coklat Chip Bulat 4 x 3 Kg

Rp 580.000

Stok Habis

Tulip Sciroppi Chocolate Syrup 6 x 1 Kg

Rp 325.000

Stok Tersedia

Colatta Chocolates Stick Compound 8 x 1.2 Kg

Rp 561.000

Stok Habis

Lagie Coklat Chip 1/2 Bulat 4 x 3 Kg

Rp 580.000

Stok Tersedia

Colatta White Compound 4 x 5 Kg

Rp 978.000

Stok Tersedia

Colatta Pastry 4 x 5 Kg

Rp 734.000

Stok Tersedia

Meses Holland 12.5 Kg

Rp 428.000

Stok Tersedia

Colatta White Compound 12 x 1 Kg

Rp 598.000

Stok Habis

Van Houten Cocoa Powder 45 Gr

Rp 12.000

Stok Habis

Bendico XXD 6 x 1 Kg

Rp 603.000

Stok Habis

Colatta Drinking Chocolate 6 x 1 Kg

Rp 240.000

Stok Tersedia

Tulip Dark Compund 12 x 1 Kg

Rp 532.000

Stok Habis

Cioccolatto Drinking Chocolate 10 x 1 Kg

Rp 887.000
Coklat