Produk Lokal

Stok Terbatas

Keju Prochiz Spreadable 8 x 2 Kg

Rp 869.000

Stok Tersedia

Colatta White Compound 24 X 250 Gr

Rp 406.000

Stok Tersedia

Colatta Chips 24 X 150 Gr

Rp 241.000

Stok Tersedia

Colatta Chocolates Stick Compound 8 x 1.2 Kg

Rp 561.000

Stok Terbatas

Keju Prochiz Cheddar Cheese 48 x 170 Gr

Rp 639.000

Stok Tersedia

Keju Prochiz Cheddar Cheese 8 x 2 Kg

Rp 843.500

Stok Habis

Keju Prochiz Salad Dressing 12 x 1 Ltr

Rp 310.000

Stok Tersedia

Keju Prochiz Gold 8 x 2 Kg

Rp 756.000

Stok Tersedia

Keju Prochiz Slice 24 x 170 Gr

Rp 270.000

Stok Terbatas

Biobianca 10 x 1 Kg

Rp 1.046.000

Stok Habis

Blue Band Master Cake Margarine 16 Kg

Rp 310.000

Stok Habis

Baker Mix 15 Kg

Rp 620.000

Stok Tersedia

Bakel's Pettinice RTR Icing 7 Kg

Rp 455.000

Stok Terbatas

Blue Band 6 x 2 Kg

Rp 500.000

Stok Habis

Agar - Agar Swallow Putih 24 x 84 Gr

Rp 860.000

Stok Habis

Agar - Agar Swallow Hijau 24 x 84 Gr

Rp 860.000

Stok Habis

Agar - Agar Swallow Coklat 24 x 84 Gr

Rp 860.000

Stok Habis

Cheesy Cheese Spread 24 x 240 Gr

Rp 500.000

Stok Tersedia

Colatta White Compound 12 x 1 Kg

Rp 598.000

Stok Tersedia

Colatta Milk Compound 4 x 5 Kg

Rp 907.000

Stok Tersedia

Colatta Milk Compound 12 x 1 Kg

Rp 560.000

Stok Tersedia

Colatta Dark Compound 4 x 5 Kg

Rp 850.000

Stok Habis

Colatta Dark Coating 4 x 2 Kg

Rp 321.500

Stok Terbatas

Colatta Chocolate Filling 4 x 5 Kg

Rp 600.000

Stok Habis

Colatta Chip Mini 5 Kg

Rp 216.000

Stok Tersedia

Colatta Chip 5 Kg

Rp 216.000

Stok Terbatas

Colatta Milk Compound 24 x 250 Gr

Rp 411.000

Stok Habis

Cheesy Edam 24 x 180 Gr

Rp 440.000

Stok Tersedia

Haan Wippy 24 x 200 Gr

Rp 588.000

Stok Habis

Nilasari Fruit Powder 40 x 200 Gr

Rp 360.000

Stok Tersedia

Haan Wippy 12 x 400 Gr

Rp 557.000
Rich Whip Topping 12 x 907 Gr
FROZEN

Stok Terbatas

Rich Whip Topping 12 x 907 Gr

Rp 510.000

Stok Tersedia

Hercules Custard Powder 24 x 300 Gr

Rp 500.000

Stok Terbatas

Hercules Baking Powder 25 Kg

Rp 620.000

Stok Tersedia

Fondx Vanila 5 Kg

Rp 262.500

Stok Tersedia

Carlo Pan Grease 20 Kg

Rp 457.000
Produk Lokal